previous | next

Prinsengracht 387 Amsterdam

Asking price € 1.750.000 k.k.

Save property

Description

Achter een gezamenlijke toegangsdeur aan de Prinsengracht (tussen de Berenstraat en de Reestraat) ligt het ‘Nieuwe Suykerhofje’ verscholen. Het hofje dateert uit 1755 en was bestemd voor bejaarde, katholieke vrouwen. Er woonden 54 vrouwen, twee per woning, en zij deelden met zijn allen één ‘sekreet’ (poepdoos) in de toegangssteeg.
Dankzij de verscholen ligging heerst in het hofje een weldadige rust, midden in Amsterdam-centrum.
De vijf pandjes en de kapel die het hofje vormen, zijn in 1999/2000 zorgvuldig gerestaureerd – met behoud van het historische karakter – en gerenoveerd tot vijf appartementsrechten. Dit alles in nauwe samenwerking met Bureau Monumentenzorg. Aantrekkelijke historische details zijn daardoor behouden c.q. hersteld, zoals oude wandtegels, tegelvloeren, houten vloeren, inbouwkasten, bedstedes en schouwen.
Uiteraard zijn de appartementen gemoderniseerd naar de wensen van deze tijd. Alle vijf appartementen hebben een eigen voordeur op de begane grond, zodat het lijkt alsof elk appartement een van de vijf pandjes beslaat. In werkelijkheid zijn er vier bovenwoningen en is de begane grond van de pandjes onderdeel van het nu beschikbaar gekomen appartement.
Pronkstuk van het appartement is de originele kapel achter in het hofje, verbonden met de pandjes door een glazen doorloop. De metershoge ruimte is in gebruik geweest als woonkamer. Prachtige grote deuren geven toegang tot de tuin.

Layout:
Entree aan de Prinsengracht, door een gezamenlijke voordeur naar de steeg (de Parsserspoort). Links het sekreet. Daar naast de eerste ruimte van dit appartement: een aparte kamer die vanuit de steeg bereikbaar is, met een eigen badkamer. Deze kamer kan perfect fungeren als werkkamer, logeerkamer of als verblijf voor verpleging aan huis.
Verder zijn op de begane grond een gezamenlijke wasmachineruimte (waar de wasmachines en drogers van de bewoners staan opgesteld) en een aparte fietsenberging te vinden.
Aan het einde van de steeg is de eigen ingang en opgang van het appartement, op de begane grond.

Entree, hal met garderobe, inbouwkasten en een aparte wc. Vanuit deze hal bereikt u twee ruime (slaap)kamers, een ruime, moderne badkamer voorzien van een ligbad, een douche, dubbele wastafel, en een apart toilet. Beide (slaap)kamers bieden toegang tot de tuin.
De ruimtes hebben veel originele details zoals inbouwkasten, bedstedes, schouwen en balkenplafonds. De kamers zijn voorzien van een mooie eikenhouten plankenvloer.
Via een eenvoudige keuken loopt u door een glazen corridor langs de tuin naar de kapel. Deze is werkelijk uniek, met een imposant hoog, gebogen plafond en prachtige grote deuren naar de tuin. Het monumentale altaar is voorzien van een open haard en een authentiek 17e/18e-eeuws memento mori-stuk. Deze ruimte ademt een bijzondere sfeer en een rijke historie.
Achter het altaar is de tweede keuken gelegen.
Via een kenmerkend trappenhuis bereikt u de tussen- en zolderverdieping van de kapel. De zolder is zeer ruim, voorzien van twee dakkapellen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden als riante slaapverdieping of werkkamer. Op de tussenverdieping is een derde toilet.
Een werkelijk uniek object dat wacht op de volgende bevlogen bewoner!

Bijzonderheden:
Rijksmonument van buiten en van binnen
Uniek appartement in stil historisch hofje gelegen in hartje Amsterdam
Eigen grond
Actieve VvE met vijf leden
Oppervlakte circa 219 m2
Servicekosten EUR 650,- per maand
MJOP is aanwezig.
Ouderdomsclausule en niet bewonersclausule van toepassing.

Voor meer informatie kijkt u op Prinsengracht387.nl

************************************************************

The 'Nieuwe Suykerhofje' is hidden behind a shared entrance door on the Prinsengracht (between the Berenstraat and the Reestraat). The hofje dates from 1755 and was intended for elderly, Catholic women. There were 54 women, two per dwelling, and they all shared one 'sekreet' (poop box) in the entrance lane.
Thanks to its hidden location, the courtyard offers peace and quiet in the middle of the centre of Amsterdam.
The five buildings and the chapel that make up the courtyard were carefully restored in 1999/2000 - while retaining their historic character - and renovated into five apartment rights. All this in close cooperation with Bureau Monumentenzorg. Attractive historical details have therefore been preserved or restored, such as old wall tiles, tiled floors, wooden floors, fitted wardrobes, bedsteads and fireplaces.
Of course, the apartments have been modernized according to the wishes of our time. All five apartments have their own front door on the ground floor, so it seems as if each apartment occupies one of the five properties. In reality there are four upstairs apartments and the ground floor of the buildings is part of the now available apartment.
The showpiece of the apartment is the original chapel at the back of the courtyard, connected to the buildings by a glass walkway. The meters high space has been used as a living room. Beautiful large doors give access to the garden.

Layout:
Entrance on the Prinsengracht, through a shared front door to the alley (the Parsserspoort). On the left the sectreet. There next to the first room of this apartment: a separate room accessible from the alley, with a private bathroom. This room can perfectly function as a study, guest room or as a stay for nursing at home.
Furthermore, on the ground floor there is a shared laundry room (where the residents' washing machines and dryers are located) and a separate bicycle storage room.
At the end of the alley is the private entrance and entrance to the apartment, on the ground floor.

Entrance hall with wardrobe, fitted wardrobes and a separate toilet. From this hall you reach two spacious (sleeping) rooms, a spacious, modern bathroom with a bath, a shower, double washbasin and a separate toilet. Both (bed)rooms offer access to the garden.
The rooms have many original details such as fitted wardrobes, bedsteads, fireplaces and beamed ceilings. The rooms have a beautiful oak plank floor.
Through a simple kitchen you walk through a glass corridor along the garden to the chapel. This is truly unique, with an imposing high, curved ceiling and beautiful large doors to the garden. The monumental altar has a fireplace and an authentic 17th/18th century memento mori piece. This room breathes a special atmosphere and a rich history.
Behind the altar is the second kitchen.
Through a characteristic staircase you reach the intermediate and attic floor of the chapel. The attic is very spacious, equipped with two dormers and can for example be used as a spacious bedroom or study. On the mezzanine floor is a third toilet.
A truly unique object waiting for the next enthusiastic resident!

Special features:
National monument on the outside and on the inside
Unique apartment in quiet historical courtyard located in the heart of Amsterdam
Own land
Active VvE with five members
Surface approx. 219 m2
Service costs EUR 650 per month
MJOP is here.
Age clause and non-residents clause applicable

For more information visit Prinsengracht387.nl

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Read full description

Features

Transfer

Service costs
€   650 p/m
Status
available
Accepting (an offer or contract)
By mutual agreement

Construction

Type of house/apartment
Ground-floor apartment
Construction type
Existing property
Year of construction
-1906
Roof covering
gabled roof
Roof material
roof tiles

Surface Area and Volume

Usage area Living
219 m²
Building-related outside
45 m²
Gross volume
775 m³

Layout

Total number of rooms
6
Number of bedrooms
3
Number of bathrooms
2
Facilities bathroom
Double washbasin, Shower, Toilet, Bathtub
Facilities bathroom
Washbasin, Shower, Toilet
Facilities
TV cable

Energy

Energy rating
Klasse F
Heating type
fireplace, boiler
Hot water
boiler
Property boiler
Freehold property

Land registry details

Municipality
Amsterdam
Section
E
Index number
1
Lot
10448
Ownership structure
Full ownership

Outside Area

Location
In town or city centre, Sheltered location, On a quiet road
Garden type
Backyard
Garden
Regular, west, 4.90 x 9.10 m
Surface area
45 m²
Accessible via back
no
View all features

All photos

Share this property